RoháčekGalatským5,20

Galatským 5:20

mod­los­lužba, čarodej­stvo, ne­priateľs­tvá, zvady, žiar­lenia, hnevy, dráždenia, rôz­nice, sek­ty,


Verš v kontexte

19 A zjav­né sú skut­ky tela, ktoré sú: cudzoložs­tvo, smils­tvo, nečis­tota a ne­studatosť, 20 mod­los­lužba, čarodej­stvo, ne­priateľs­tvá, zvady, žiar­lenia, hnevy, dráždenia, rôz­nice, sek­ty, 21 závisť, vraždy, opils­tvá, hodovania a tomu podob­né, čo vám pred­povedám, ako som už aj prv po­vedal, že tí ktorí robia také veci, nebudú dediť Božieho kráľov­stva.

späť na Galatským, 5

Príbuzné preklady Roháček

20 mod­los­lužba, čarodej­stvo, ne­priateľs­tvá, zvady, žiar­lenia, hnevy, dráždenia, rôz­nice, sek­ty,

Evanjelický

20 mod­los­lužba, čarodej­níc­tvo, ne­priateľs­tvá, svár, nenávisť, hnevy, zvady, rozb­roje, rozt­ržky,

Ekumenický

20 mod­los­lužba, čary, ne­priateľs­tvá, svár, žiar­livosť, hnevy, zvady, rozb­roje, rozt­ržky,

Bible21

20 mod­lářství, ča­rování, ne­přá­tel­ství, svár­livost, ne­vraživost, zlo­ba, sou­peřivost, roz­tržky, se­kty,