RoháčekGalatským5,2

Galatským 5:2

Hľa, ja Pavel vám hovorím, že ak sa budete ob­rezovať, Kris­tus vám nič ne­pros­peje.


Verš v kontexte

1 Tak tedy stoj­te v slobode, ktorou nás Kris­tus oslobodil, a ne­priahaj­te sa zase do jar­ma rab­stva. 2 Hľa, ja Pavel vám hovorím, že ak sa budete ob­rezovať, Kris­tus vám nič ne­pros­peje. 3 A zase osvedčujem každému človekovi, ktorý sa ob­rezuje, že je po­vin­ný na­pl­niť celý zákon.

späť na Galatským, 5

Príbuzné preklady Roháček

2 Hľa, ja Pavel vám hovorím, že ak sa budete ob­rezovať, Kris­tus vám nič ne­pros­peje.

Evanjelický

2 Aj­hľa, ja Pavel vám hovorím: ak sa dávate ob­rezať, Kris­tus vám nič ne­pros­peje.

Ekumenický

2 Ja, Pavol, vám hovorím, že ak sa dávate ob­rezať, Kris­tus vám nič ne­pros­peje.

Bible21

2 Já Pavel vám teď něco řeknu: dá­te-li se obřezat, Kri­stus vám ne­bu­de k niče­mu!