RoháčekGalatským5,19

Galatským 5:19

A zjav­né sú skut­ky tela, ktoré sú: cudzoložs­tvo, smils­tvo, nečis­tota a ne­studatosť,


Verš v kontexte

18 Ale ak ste vedení Duchom, nie ste pod zákonom. 19 A zjav­né sú skut­ky tela, ktoré sú: cudzoložs­tvo, smils­tvo, nečis­tota a ne­studatosť, 20 mod­los­lužba, čarodej­stvo, ne­priateľs­tvá, zvady, žiar­lenia, hnevy, dráždenia, rôz­nice, sek­ty,

späť na Galatským, 5

Príbuzné preklady Roháček

19 A zjav­né sú skut­ky tela, ktoré sú: cudzoložs­tvo, smils­tvo, nečis­tota a ne­studatosť,

Evanjelický

19 A zjav­né sú skut­ky tela ako: [cudzoložs­tvo], smils­tvo, nečis­tota, zmysel­nosť,

Ekumenický

19 A skut­ky tela sú zjav­né: smils­tvo, nečis­tota, chlip­nosť,

Bible21

19 Pro­jevy těles­nosti jsou zřejmé. Patří sem smil­stvo, nečisto­ta, ne­styda­tost,