RoháčekGalatským5,18

Galatským 5:18

Ale ak ste vedení Duchom, nie ste pod zákonom.


Verš v kontexte

17 Lebo telo žiada proti Duchu a Duch proti telo, lebo to sa jed­no druhému protiví; aby ste nerobili toho, čo by ste chceli. 18 Ale ak ste vedení Duchom, nie ste pod zákonom. 19 A zjav­né sú skut­ky tela, ktoré sú: cudzoložs­tvo, smils­tvo, nečis­tota a ne­studatosť,

späť na Galatským, 5

Príbuzné preklady Roháček

18 Ale ak ste vedení Duchom, nie ste pod zákonom.

Evanjelický

18 Ale keď vás Duch vedie, nie ste pod zákonom.

Ekumenický

18 Ale ak vás vedie Duch, nie ste pod zákonom.

Bible21

18 Když jste však ve­deni Du­chem, nejste pod Záko­nem.