RoháčekGalatským5,12

Galatským 5:12

A bárs by len aj boli odťatí, ktorí vás búria!


Verš v kontexte

11 A ja, bratia, ak ešte hlásam ob­riez­ku, prečo ma po­tom ešte prena­sledujú? Tak tedy je od­stránené po­horšenie kríža. 12 A bárs by len aj boli odťatí, ktorí vás búria! 13 Lebo vy ste nato po­volaní, bratia, aby ste boli slobod­ní, len nedávať tej slobody za príčinu telu, ale skr­ze lás­ku slúžte na­vzájom jed­ni druhým.

späť na Galatským, 5

Príbuzné preklady Roháček

12 A bárs by len aj boli odťatí, ktorí vás búria!

Evanjelický

12 Pre mňa, nech sa aj cel­kom okyp­tia, ktorí vás po­burujú.

Ekumenický

12 Nech sa dajú hoci i kas­trovať tí, čo vás po­burujú.

Bible21

12 Ať se ti, kdo vás navádějí k obříz­ce, jdou rovnou vy­řezat!