RoháčekGalatským5,11

Galatským 5:11

A ja, bratia, ak ešte hlásam ob­riez­ku, prečo ma po­tom ešte prena­sledujú? Tak tedy je od­stránené po­horšenie kríža.


Verš v kontexte

10 Ja dôverujem vo vás v Pánovi, že nebudete nič iné mys­lieť. Ale ten, kto vás ne­pokojí, ponesie od­sudok, nech je on ktokoľvek. 11 A ja, bratia, ak ešte hlásam ob­riez­ku, prečo ma po­tom ešte prena­sledujú? Tak tedy je od­stránené po­horšenie kríža. 12 A bárs by len aj boli odťatí, ktorí vás búria!

späť na Galatským, 5

Príbuzné preklady Roháček

11 A ja, bratia, ak ešte hlásam ob­riez­ku, prečo ma po­tom ešte prena­sledujú? Tak tedy je od­stránené po­horšenie kríža.

Evanjelický

11 Ale bratia, prečo ma ešte prena­sledujú, ak ešte hlásam ob­riez­ku? Veď tak je od­stránené po­horšenie kríža.

Ekumenický

11 Ale bratia, ak ja ešte hlásam ob­riez­ku, prečo ma ešte prena­sledujú? Veď tak je od­stránené po­horšenie kríža.

Bible21

11 Bratři, jest­li i já do­sud kážu obřízku, pro­č jsem tedy ještě pronásledován? Kříž by pak ne­bu­dil už žádné po­horšení.