RoháčekGalatským4,5

Galatským 4:5

aby tých, k­torí boli daní pod zákon, vy­kúpil, aby sme vzali nám určené synovstvo.


Verš v kontexte

4 Ale keď prišla pl­nosť času, po­slal Bôh svoj­ho Syna, pošlého zo ženy, pod­robeného pod zákon, 5 aby tých, k­torí boli daní pod zákon, vy­kúpil, aby sme vzali nám určené synovstvo. 6 A že ste synovia, po­slal Bôh Ducha svoj­ho Syna do našich sŕdc, ktorý volá: Abba Otče!

späť na Galatským, 4

Príbuzné preklady Roháček

5 aby tých, k­torí boli daní pod zákon, vy­kúpil, aby sme vzali nám určené synovstvo.

Evanjelický

5 aby vy­kúpil tých, čo sú pod zákonom, aby sme prijali synov­stvo.

Ekumenický

5 aby vy­kúpil tých, čo sú pod zákonom, a aby sme do­stali synov­stvo.

Bible21

5 aby vy­kou­pil ty, kdo byli pod Záko­nem, abychom při­ja­li právo synov­ství.