RoháčekGalatským4,4

Galatským 4:4

Ale keď prišla pl­nosť času, po­slal Bôh svoj­ho Syna, pošlého zo ženy, pod­robeného pod zákon,


Verš v kontexte

3 Tak i my: keď sme boli nedos­pelí, boli sme pod­robení pod živ­ly sveta, v službu. 4 Ale keď prišla pl­nosť času, po­slal Bôh svoj­ho Syna, pošlého zo ženy, pod­robeného pod zákon, 5 aby tých, k­torí boli daní pod zákon, vy­kúpil, aby sme vzali nám určené synovstvo.

späť na Galatským, 4

Príbuzné preklady Roháček

4 Ale keď prišla pl­nosť času, po­slal Bôh svoj­ho Syna, pošlého zo ženy, pod­robeného pod zákon,

Evanjelický

4 Ale keď prišla pl­nosť času, po­slal Boh Syna svoj­ho, narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom,

Ekumenický

4 Ale keď prišla pl­nosť času, Boh po­slal svoj­ho Syna narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom,

Bible21

4 Když se však čas na­plnil, Bůh po­slal svého Sy­na, na­ro­zeného z že­ny, na­ro­zeného pod Záko­nem,