RoháčekGalatským4,3

Galatským 4:3

Tak i my: keď sme boli nedos­pelí, boli sme pod­robení pod živ­ly sveta, v službu.


Verš v kontexte

2 ale je pod tútor­mi a pod správ­cami, až do času, ktorý určil otec. 3 Tak i my: keď sme boli nedos­pelí, boli sme pod­robení pod živ­ly sveta, v službu. 4 Ale keď prišla pl­nosť času, po­slal Bôh svoj­ho Syna, pošlého zo ženy, pod­robeného pod zákon,

späť na Galatským, 4

Príbuzné preklady Roháček

3 Tak i my: keď sme boli nedos­pelí, boli sme pod­robení pod živ­ly sveta, v službu.

Evanjelický

3 Tak aj my: keď sme boli maloletí, živ­lom sveta sme boli pod­robení v službu.

Ekumenický

3 A tak aj my, keď sme boli maloletí, boli sme v otroctve pod živ­lami sveta.

Bible21

3 Dokud jsme byli ne­do­spělí, byli jsme i my tak­to zot­ročeni prin­cipy to­ho­to svě­ta.