RoháčekGalatským1,8

Galatským 1:8

Ale aj keby sme vám my alebo an­jel z neba zves­toval iné ako to, čo sme vám zves­tovali, nech je pre­kliaty!


Verš v kontexte

7 ktoré nie je iné, iba že sú nie­ktorí, ktorí vás ne­pokoja a chcú pre­vrátiť evan­jelium Kris­tovo. 8 Ale aj keby sme vám my alebo an­jel z neba zves­toval iné ako to, čo sme vám zves­tovali, nech je pre­kliaty! 9 Jako sme už prv po­vedali, aj teraz zase hovorím, že ak vám nie­kto zves­tuje iné evan­jelium ako to, ktoré ste prijali, nech je pre­kliaty.

späť na Galatským, 1

Príbuzné preklady Roháček

8 Ale aj keby sme vám my alebo an­jel z neba zves­toval iné ako to, čo sme vám zves­tovali, nech je pre­kliaty!

Evanjelický

8 Ale keby sme aj my, alebo keby vám an­jel z neba zves­toval (iné) evan­jelium mies­to toho, ktoré sme vám my zves­tovali, - nech je pre­kliaty!

Ekumenický

8 Ale keby sme my alebo aj an­jel z neba hlásali iné evan­jelium na­mies­to toho, ktoré sme vám hlásali — nech je pre­kliaty!

Bible21

8 Kdy­by vám kdoko­li – ať už my sami nebo tře­ba an­děl z nebe – kázal jiné evange­li­um než to, které jsme vám káza­li, ať je pro­klet!