RoháčekGalatským1,7

Galatským 1:7

ktoré nie je iné, iba že sú nie­ktorí, ktorí vás ne­pokoja a chcú pre­vrátiť evan­jelium Kris­tovo.


Verš v kontexte

6 Divím sa, že tak skoro od­stupujete od toho, ktorý vás po­volal v milos­ti Kris­tovej, k inému evan­jeliu, 7 ktoré nie je iné, iba že sú nie­ktorí, ktorí vás ne­pokoja a chcú pre­vrátiť evan­jelium Kris­tovo. 8 Ale aj keby sme vám my alebo an­jel z neba zves­toval iné ako to, čo sme vám zves­tovali, nech je pre­kliaty!

späť na Galatským, 1

Príbuzné preklady Roháček

7 ktoré nie je iné, iba že sú nie­ktorí, ktorí vás ne­pokoja a chcú pre­vrátiť evan­jelium Kris­tovo.

Evanjelický

7 ktoré ani nie je iné evan­jelium. Sú však nie­ktorí, čo robia zmätok medzi vami a chcú pre­krútiť evan­jelium Kris­tovo.

Ekumenický

7 Iného evan­jelia však niet. To iba nie­ktorí robia medzi vami zmätok a chcú pre­krútiť Kris­tovo evan­jelium.

Bible21

7 Žádné jiné evange­li­um ale není; to se vás jen snaží zmást ti, kdo chtějí převrá­tit evange­li­um Kri­stovo.