RoháčekGalatským1,3

Galatským 1:3

milosť vám a po­koj od Boha Otca a od nášho Pána Ježiša Kris­ta,


Verš v kontexte

2 a všet­ci bratia, ktorí sú so mnou, sborom Galácie: 3 milosť vám a po­koj od Boha Otca a od nášho Pána Ježiša Kris­ta, 4 ktorý dal sám seba za naše hriechy, aby nás vy­tr­hol z prítom­ného veku zlého podľa vôle Boha a nášho Ot­ca,

späť na Galatským, 1

Príbuzné preklady Roháček

3 milosť vám a po­koj od Boha Otca a od nášho Pána Ježiša Kris­ta,

Evanjelický

3 Milosť vám a po­koj od Boha, nášho Ot­ca, a od Pána Ježiša Kris­ta,

Ekumenický

3 Milosť vám a po­koj od Boha, nášho Ot­ca, a od Pána Ježiša Kris­ta,

Bible21

3 Mi­lost vám a pokoj od Bo­ha, naše­ho Ot­ce, a od Pá­na Ježíše Krista,