RoháčekGalatským1,13

Galatským 1:13

Lebo veď ste počuli o mojom živote, a čo som kedysi robil v židov­stve, že som nad mieru prena­sledoval cir­kev Božiu a hubil som ju


Verš v kontexte

12 lebo som ho ani ja ne­prijal od človeka ani ma nemu nenau­čil človek, ale som ho do­stal skrze zjavenie Ježiša Kris­ta. 13 Lebo veď ste počuli o mojom živote, a čo som kedysi robil v židov­stve, že som nad mieru prena­sledoval cir­kev Božiu a hubil som ju 14 a predčil som v židov­stve mnohých vrs­tov­níkov vo svojom rode súc väčším hor­liv­com za podania svojich ot­cov ako oni.

späť na Galatským, 1

Príbuzné preklady Roháček

13 Lebo veď ste počuli o mojom živote, a čo som kedysi robil v židov­stve, že som nad mieru prena­sledoval cir­kev Božiu a hubil som ju

Evanjelický

13 Veď iste počuli ste, ako som si voľakedy počínal v židov­stve, že som nad­mieru prena­sledoval a ničil cir­kev Božiu.

Ekumenický

13 Veď ste počuli, ako som si kedysi počínal v židovstve; že som nad­mieru prena­sledoval a ničil Božiu cir­kev.

Bible21

13 Jis­tě jste slyše­li, jak jsem si počínal ještě jako stou­penec judais­mu, jak ne­smiři­telně jsem pronásledoval Boží církev a snažil se ji vy­hla­dit.