RoháčekFilipským4,5

Filipským 4:5

Vaša prívetivosť nech je známa všet­kým ľuďom. Pán blíz­ko.


Verš v kontexte

4 Raduj­te sa v Pánovi vždyc­ky, a zase len poviem: Raduj­te sa! 5 Vaša prívetivosť nech je známa všet­kým ľuďom. Pán blíz­ko. 6 O nič sa ne­staraj­te, ale vo všet­kom mod­lit­bou a pros­bou s ďakovaním nech sa oznamujú vaše žiados­ti Bohu.

späť na Filipským, 4

Príbuzné preklady Roháček

5 Vaša prívetivosť nech je známa všet­kým ľuďom. Pán blíz­ko.

Evanjelický

5 Vaša dob­rotivosť nech je známa všet­kým ľuďom. Pán blíz­ko!

Ekumenický

5 Vaša dob­rotivosť nech je známa všet­kým ľuďom. Pán je blíz­ko!

Bible21

5 Všich­ni li­dé ať znají vaši vlídnost. Pán je blízko.