RoháčekFilipským2,6

Filipským 2:6

ktorý súc v podobe Boha ne­považoval toho za lúpež byť rov­ný Bohu,


Verš v kontexte

5 Lebo nech je také smýšľanie vo vás, aké bolo aj v Kris­tu Ježišovi, 6 ktorý súc v podobe Boha ne­považoval toho za lúpež byť rov­ný Bohu, 7 ale sám seba zmaril prij­múc podobu sluhu a stal sa podob­ný ľuďom

späť na Filipským, 2

Príbuzné preklady Roháček

6 ktorý súc v podobe Boha ne­považoval toho za lúpež byť rov­ný Bohu,

Evanjelický

6 ktorý mal podobu Božiu a svoju rov­nosť s Bohom ne­po­kladal za lúpež,

Ekumenický

6 On, hoci mal Božiu podobu, svoju rov­nosť s Bohom ne­po­kladal za ulúpenú vec,

Bible21

6 Ačko­li sdí­lel Boží podstatu, na své rovnosti s ním netrval.