RoháčekFilipským2,5

Filipským 2:5

Lebo nech je také smýšľanie vo vás, aké bolo aj v Kris­tu Ježišovi,


Verš v kontexte

4 nehľadiac každý len na svoje, ale každý aj na to, čo je iných. 5 Lebo nech je také smýšľanie vo vás, aké bolo aj v Kris­tu Ježišovi, 6 ktorý súc v podobe Boha ne­považoval toho za lúpež byť rov­ný Bohu,

späť na Filipským, 2

Príbuzné preklady Roháček

5 Lebo nech je také smýšľanie vo vás, aké bolo aj v Kris­tu Ježišovi,

Evanjelický

5 Tak zmýšľaj­te medzi sebou, ako aj Ježiš Kris­tus,

Ekumenický

5 Maj­te v sebe také zmýšľanie, aké zod­povedá životu v Kristovi Ježišovi:

Bible21

5 Smýš­lej­te tak, jak smýš­lel Kri­stus Ježíš: