RoháčekFilipským2,4

Filipským 2:4

nehľadiac každý len na svoje, ale každý aj na to, čo je iných.


Verš v kontexte

3 nerobiac ničoho zo sváru ani z már­nej chvály, ale v po­kore maj­te jed­ni druhých za vy­šších od seba 4 nehľadiac každý len na svoje, ale každý aj na to, čo je iných. 5 Lebo nech je také smýšľanie vo vás, aké bolo aj v Kris­tu Ježišovi,

späť na Filipským, 2

Príbuzné preklady Roháček

4 nehľadiac každý len na svoje, ale každý aj na to, čo je iných.

Evanjelický

4 a nehľadaj­te každý len svoj pros­pech, ale aj pros­pech iných.

Ekumenický

4 a ne­vyhľadávaj­te iba svoje záuj­my, ale aj záuj­my druhých.

Bible21

4 Ať si každý ne­hledí jen se­be, ale také druhých.