RoháčekFilipským2,12

Filipským 2:12

A tak, moji milovaní, jako ste vždyc­ky po­slúch­li, nie len ako v mojej prítom­nos­ti, ale tým väčšmi teraz v mojej ne­prítom­nos­ti, s bázňou a s trasením pracuj­te na svojom spasení;


Verš v kontexte

11 a každý jazyk aby vy­znal, že Ježiš Kris­tus je Pánom, na slávu Boha Ot­ca. 12 A tak, moji milovaní, jako ste vždyc­ky po­slúch­li, nie len ako v mojej prítom­nos­ti, ale tým väčšmi teraz v mojej ne­prítom­nos­ti, s bázňou a s trasením pracuj­te na svojom spasení; 13 lebo je to Bôh, ktorý vo vás pôsobí i chcenie i činenie pre záľubu.

späť na Filipským, 2

Príbuzné preklady Roháček

12 A tak, moji milovaní, jako ste vždyc­ky po­slúch­li, nie len ako v mojej prítom­nos­ti, ale tým väčšmi teraz v mojej ne­prítom­nos­ti, s bázňou a s trasením pracuj­te na svojom spasení;

Evanjelický

12 A tak, moji milovaní, ako ste vždy boli po­slušní, nielen v mojej prítom­nos­ti, ale ešte viac teraz v mojej ne­prítom­nos­ti, s bázňou a s chvením konaj­te svoje spasenie.

Ekumenický

12 Pre­to, moji milovaní, ako ste vždy boli po­slušní, a to nielen v mojej prítom­nos­ti, ale ešte väčšmi teraz, v mojej ne­prítom­nos­ti, s bázňou a chvením pracuj­te na svojej spáse.

Bible21

12 Pro­to, moji mi­lovaní, jako jste byli vž­dycky po­s­lušní, když jsem byl s vá­mi, buď­te mno­hem spíše po­s­lušní i teď, když jsem pryč. S po­svátnou úctou uváděj­te svou spásu ve sku­tek.