RoháčekFilipským1,30

Filipským 1:30

majúc ten is­tý boj, aký ste videli pri mne, a o jakom i teraz čujete pri mne.


Verš v kontexte

28 a nedajúc sa v ničom plašiť protiv­níkom, čo je im očivid­ným dôkazom ich zahynutia a vášho spasenia, a to od Boha. 29 Lebo vám je z milos­ti daná za Kris­ta, nie len aby ste v neho verili, ale aj aby ste za neho tr­peli 30 majúc ten is­tý boj, aký ste videli pri mne, a o jakom i teraz čujete pri mne.

späť na Filipským, 1

Príbuzné preklady Roháček

30 majúc ten is­tý boj, aký ste videli pri mne, a o jakom i teraz čujete pri mne.

Evanjelický

30 Veď je to pre vás ten is­tý boj, ktorý ste videli pri mne a o ktorom teraz počúvate.

Ekumenický

30 Vediete pred­sa taký is­tý zápas, aký ste videli u mňa a teraz o ňom počúvate.

Bible21

30 Svádí­te stejný boj, jaký jste vi­dě­li u mě, a jak slyší­te, vedu jej i na­dále.