RoháčekFilipským1,16

Filipským 1:16

jed­ni z lás­ky vediac, že som na­to, aby som bránil evan­jelium,


Verš v kontexte

15 Nie­ktorí síce aj pre závisť a svár, ale nie­ktorí aj zo záľuby hlásajú Kris­ta, 16 jed­ni z lás­ky vediac, že som na­to, aby som bránil evan­jelium, 17 a iní zase zves­tujú Kris­ta zo svár­livos­ti, nie čis­te, dom­nievajúc sa, že spôsobia mojim putám súženie.

späť na Filipským, 1

Príbuzné preklady Roháček

16 jed­ni z lás­ky vediac, že som na­to, aby som bránil evan­jelium,

Evanjelický

16 Tí, čo to robia z lás­ky, vedia, že som tu na ob­ranu evan­jelia,

Ekumenický

16 Jed­ni to robia z lásky, lebo vedia, že som tu na ob­ranu evan­jelia,

Bible21

16 Jedni hlásají Krista ze ctižádo­sti, ne­u­přímně, v do­mnění, že mi k mým okovům při­dají soužení;