RoháčekFilemonovi1,24

Filemonovi 1:24

Marek, Aris­tar­chus, Démas, Lukáš, moji spolu­pracov­níci.


Verš v kontexte

23 Po­zdravuje ta Epaf­ras, môj spolu­zajatec v Kris­tu Ježišovi, 24 Marek, Aris­tar­chus, Démas, Lukáš, moji spolu­pracov­níci. 25 Milosť nášho Pána Ježiša Kris­ta s vaším Duchom. Ameň.

späť na Filemonovi, 1

Príbuzné preklady Roháček

24 Marek, Aris­tar­chus, Démas, Lukáš, moji spolu­pracov­níci.

Evanjelický

24 Marek, Aris­tar­chos, Démas a Lukáš, moji spolu­pracov­níci.

Ekumenický

24 aj moji spolu­pracov­níci Marek, Aris­tar­chos, Démas a Lukáš.

Bible21

24 a moji spo­lu­pracovníci Ma­rek, Ari­star­chos, Dé­mas a Lukáš.