RoháčekEzechiel48,17

Ezechiel 48:17

Mes­to bude mať pred­mes­tie, na sever dve­sto päťdesiat, na juh dve­sto päťdesiat, na východ dve­sto päťdesiat a na západ k moru, dve­sto päťdesiat.


Verš v kontexte

16 A toto budú jeho roz­mery: sever­ná strana štyri tisíce päťs­to, južná strana štyri tisíce päťs­to, od východ­nej strany štyri tisíce päťs­to a západ­ná strana, k moru, štyri tisíce a päťs­to. 17 Mes­to bude mať pred­mes­tie, na sever dve­sto päťdesiat, na juh dve­sto päťdesiat, na východ dve­sto päťdesiat a na západ k moru, dve­sto päťdesiat. 18 A po­zos­talé na dĺžku pop­ri svätej obeti po­z­dvi­hnutia, desať tisíc na východ a desať tisíc na západ, k moru, to bude pop­ri svätej obeti po­z­dvi­hnutia, a dôchodok z toho bude na po­krm pre tých, ktorí budú slúžiť mes­tu.

späť na Ezechiel, 48

Príbuzné preklady Roháček

17 Mes­to bude mať pred­mes­tie, na sever dve­sto päťdesiat, na juh dve­sto päťdesiat, na východ dve­sto päťdesiat a na západ k moru, dve­sto päťdesiat.

Evanjelický

17 Mest­ské pas­tvis­ko má mať dve­stopäťdesiat lakťov na sever, na juh dve­stopäťdesiat, na východ dve­stopäťdesiat, na západ dve­stopäťdesiat lakťov.

Ekumenický

17 Mest­ské pas­tvis­ko má mať dve­stopäťdesiat lakťov na sever, na juh dve­stopäťdesiat, na východ dve­stopäťdesiat a na západ dve­stopäťdesiat lakťov.

Bible21

17 K měs­tu bude při­léhat pruh volné země: 250 lok­tů na se­ve­ru, 250 lok­tů na ji­hu, 250 lok­tů na východě a 250 lok­tů na západě.