RoháčekEzechiel18,6

Ezechiel 18:6

na vr­choch by nejedol ani by ne­po­z­dvih­nul svojich očí k ukydaným bohom domu Iz­raelov­ho a ženy svoj­ho blížneho by ne­poškvr­nil ani by sa ne­prib­lížil k žene v jej nečis­tote


Verš v kontexte

5 A keby bol nie­ktorý človek spraved­livý a činil by súd a spraved­livosť, 6 na vr­choch by nejedol ani by ne­po­z­dvih­nul svojich očí k ukydaným bohom domu Iz­raelov­ho a ženy svoj­ho blížneho by ne­poškvr­nil ani by sa ne­prib­lížil k žene v jej nečis­tote 7 a ni­koho by ne­utis­koval a vrátil by jeho záloh, v­zatý za dlh, cudzieho násil­ne by ne­vzal a svojho chleba by dával lačnému a pri­odieval by na­hého rúchom;

späť na Ezechiel, 18

Príbuzné preklady Roháček

6 na vr­choch by nejedol ani by ne­po­z­dvih­nul svojich očí k ukydaným bohom domu Iz­raelov­ho a ženy svoj­ho blížneho by ne­poškvr­nil ani by sa ne­prib­lížil k žene v jej nečis­tote

Evanjelický

6 nejedáva na vr­choch, oči ned­víha k mod­lám domu Iz­raela, ani ne­poškv­rňuje ženu svoj­ho blížneho, ani sa ne­prib­líži k žene, keď je nečis­tá,

Ekumenický

6 nejedáva na vr­choch, oči ned­víha k modlám domu Iz­raela ani ne­poškv­rňuje ženu svoj­ho blížneho, ani sa ne­prib­líži k žene, keď je nečis­tá,

Bible21

6 Ne­ho­duje v náhorních svatyních, k mod­lám iz­rael­ského domu nevzhlíží, manželku svého bližního nezneuctí, nepřiblíží se k ženě, dokud krvácí,