RoháčekEzechiel18,32

Ezechiel 18:32

Lebo ne­mám záľuby v smr­ti zomierajúceho, hovorí Pán Hos­podin. Ob­ráťte sa tedy a žite!


Verš v kontexte

30 Pre­to vás budem súdiť, každého podľa jeho ciest, dome Iz­raelov, hovorí Pán Hos­podin. Na­vráťte sa a od­vráťte sa od všet­kých svojich pre­stúpení, a nebude vám ne­právosť na závadu, klesnúť. 31 Od­vrh­nite od seba všet­ky svoje pre­stúpenia, ktorými ste pre­stupovali, a za­dovážte si nové srd­ce a nového ducha! Lebo veď načo máte zo­mrieť, dome Iz­raelov? 32 Lebo ne­mám záľuby v smr­ti zomierajúceho, hovorí Pán Hos­podin. Ob­ráťte sa tedy a žite!

späť na Ezechiel, 18

Príbuzné preklady Roháček

32 Lebo ne­mám záľuby v smr­ti zomierajúceho, hovorí Pán Hos­podin. Ob­ráťte sa tedy a žite!

Evanjelický

32 Lebo ne­mám záľubu v smr­ti toho, kto musí zo­mrieť - znie výrok Hos­podina, Pána. Ob­ráťte sa a budete žiť!

Ekumenický

32 Veď ne­mám záľubu v smrti toho, kto musí zo­mrieť — znie výrok Pána, Hos­podina. Ob­ráťte sa a žite!

Bible21

32 Nemám za­líbení ve smrti umírajících, praví Panovník Hos­po­din. Ob­rať­te se a žijte!“