RoháčekEzechiel18,30

Ezechiel 18:30

Pre­to vás budem súdiť, každého podľa jeho ciest, dome Iz­raelov, hovorí Pán Hos­podin. Na­vráťte sa a od­vráťte sa od všet­kých svojich pre­stúpení, a nebude vám ne­právosť na závadu, klesnúť.


Verš v kontexte

29 A dom Iz­raelov hovoria: Nie je pravá ces­ta Pánova. Ale či moje ces­ty nie sú pravé, dome Iz­raelov? Či azda nie sú to vaše ces­ty, k­toré nie sú pravé? 30 Pre­to vás budem súdiť, každého podľa jeho ciest, dome Iz­raelov, hovorí Pán Hos­podin. Na­vráťte sa a od­vráťte sa od všet­kých svojich pre­stúpení, a nebude vám ne­právosť na závadu, klesnúť. 31 Od­vrh­nite od seba všet­ky svoje pre­stúpenia, ktorými ste pre­stupovali, a za­dovážte si nové srd­ce a nového ducha! Lebo veď načo máte zo­mrieť, dome Iz­raelov?

späť na Ezechiel, 18

Príbuzné preklady Roháček

30 Pre­to vás budem súdiť, každého podľa jeho ciest, dome Iz­raelov, hovorí Pán Hos­podin. Na­vráťte sa a od­vráťte sa od všet­kých svojich pre­stúpení, a nebude vám ne­právosť na závadu, klesnúť.

Evanjelický

30 Pre­to, dom Iz­raela, každého z vás budem súdiť podľa vašich ciest - znie výrok Hos­podina, Pána. Ob­ráťte sa, od­vráťte sa od všet­kých svojich prie­stup­kov, po­tom vás ne­právosť ne­privedie k pádu.

Ekumenický

30 Pre­to, dom Iz­raela, každého z vás budem súdiť podľa vašich ciest — znie výrok Pána, Hos­podina. Ob­ráťte sa, od­vráťte sa od všet­kých svojich hriechov, po­tom vás ne­právosť ne­privedie k pádu.

Bible21

30 Pro­to vás budu sou­dit, dome Iz­rae­le, každého pod­le jeho jednání, praví Panovník Hos­po­din. Ob­rať­te se! Od­vrh­ně­te všech­ny své hří­chy, ať vás ta vina ne­zničí!