RoháčekEzechiel1,22

Ezechiel 1:22

A nad hlavami tých živých bytos­tí bola podoba ob­lohy, na po­hľad ako hroz­ný kryštál, roz­tia­hnutá nad ich hlavami shora.


Verš v kontexte

21 keď išly tam­tie, išly, a keď stály, stály; a keď sa po­vznies­ly tam­tie od zeme, po­vznies­ly sa kolesá spolu s nimi, lebo duch živej bytos­ti bol v kolesách. 22 A nad hlavami tých živých bytos­tí bola podoba ob­lohy, na po­hľad ako hroz­ný kryštál, roz­tia­hnutá nad ich hlavami shora. 23 A pod ob­lohou ich krýd­la rov­né, ob­rátené jedno k druhému. Každá mala dve, ktoré pri­krývaly z jed­nej, a každá mala dve, ktoré pri­krývaly z druhej strany ich telá.

späť na Ezechiel, 1

Príbuzné preklady Roháček

22 A nad hlavami tých živých bytos­tí bola podoba ob­lohy, na po­hľad ako hroz­ný kryštál, roz­tia­hnutá nad ich hlavami shora.

Evanjelický

22 Nad hlavami živých bytos­tí bolo čosi ako pev­ná ob­loha, les­kom podob­ná hroz­nému kryštálu, rozp­res­tretá zhora nad ich hlavami.

Ekumenický

22 Nad hlavami živých bytos­tí bolo čosi ako pev­ná klen­ba, ktorá bola les­kom podob­ná ligotavému kryštálu a bola rozp­res­tretá zhora nad ich hlavami.

Bible21

22 Na­hoře nad hlava­mi těch bytostí se pro­stíralo cosi jako třpy­tivá křišťálová klen­ba, budící hrů­zu.