RoháčekEzechiel1,15

Ezechiel 1:15

A keď som hľadel na tie živé bytos­ti, videl som, že hľa, po jednom kolese bolo na zemi vedľa tých živých bytos­tí, vo štyri ­smery jej tvári.


Verš v kontexte

14 A tie živé bytos­ti od­behávaly a zase sa na­vracovaly na po­hľad ako blesk. 15 A keď som hľadel na tie živé bytos­ti, videl som, že hľa, po jednom kolese bolo na zemi vedľa tých živých bytos­tí, vo štyri ­smery jej tvári. 16 Kolesá a ich práca boly na po­hľad ako far­ba taršíš, a všet­ky štyri maly jed­nu a tú is­tú podobu a boly na po­hľad aj ich práca, jako keby bolo bývalo koleso v kolese.

späť na Ezechiel, 1

Príbuzné preklady Roháček

15 A keď som hľadel na tie živé bytos­ti, videl som, že hľa, po jednom kolese bolo na zemi vedľa tých živých bytos­tí, vo štyri ­smery jej tvári.

Evanjelický

15 Keď som hľadel na živé bytos­ti, videl som vedľa všet­kých štyroch po jed­nom kolese na zemi.

Ekumenický

15 Keď som hľadel na tie živé bytos­ti, pri každej som videl po jed­nom kolese na zemi.

Bible21

15 Díval jsem se na ně a hle – při každé z těch bytostí se čtyř­mi tváře­mi stálo na zemi jedno ko­lo.