RoháčekEzechiel1,10

Ezechiel 1:10

A podoba ich tvári bola jako tvár človeka; po pravej strane maly všet­ky štyri tvár leva, z ľavej strany maly všet­ky štyri tvár vola a maly, všet­ky štyri, aj tvár or­la.


Verš v kontexte

9 Ich krýd­la boly po­spájané jed­no s druhým; ne­ob­racaly sa, keď išly, každá išla smerom svojej tvári. 10 A podoba ich tvári bola jako tvár človeka; po pravej strane maly všet­ky štyri tvár leva, z ľavej strany maly všet­ky štyri tvár vola a maly, všet­ky štyri, aj tvár or­la. 11 Ich tváre a ich krýd­la boly od­delené shora. Každá mala dve krýd­la, ktoré spájaly všet­ky, a dve, ktoré kryly ich telá.

späť na Ezechiel, 1

Príbuzné preklady Roháček

10 A podoba ich tvári bola jako tvár človeka; po pravej strane maly všet­ky štyri tvár leva, z ľavej strany maly všet­ky štyri tvár vola a maly, všet­ky štyri, aj tvár or­la.

Evanjelický

10 Podoba ich tvárí bola ako ľud­ská tvár a po pravej strane všet­ky štyri mali leviu tvár, po ľavej strane všet­ky štyri mali býčiu tvár a zo­zadu všet­ky štyri mali or­liu tvár.

Ekumenický

10 Spredu vy­zerala ich tvár ako ľud­ská, po pravej strane všet­ky štyri mali leviu tvár, po ľavej strane všet­ky štyri mali býčiu tvár a zo­zadu všet­ky štyri mali or­liu tvár.

Bible21

10 Je­jich tváře vy­pa­daly tak­to: Každá z té čtveřice mě­la ze­pře­du tvář lid­s­kou, zprava tvář lví, zle­va tvář býka a ze­za­du tvář or­la.