RoháčekEzdráš9,7

Ezdráš 9:7

Odo dní svojich ot­cov sme vo veľkej vine až do tohoto dňa, a pre svoje ne­právos­ti boli sme vy­daní my, naši kráľovia i naši kňazi do ruky kráľov zemí, pod meč, do zajatia, na lúpež a v han­bu tvári, jako je tomu i dnes.


Verš v kontexte

6 riekol som: Môj Bože, han­bím sa a stydím po­z­dvih­núť, môj Bože, svoju tvár k tebe, lebo naše ne­právos­ti sa rozm­nožily tak, že sahajú až nad našu hlavu, a naše pre­vinenie narást­lo, že sahá až do neba. 7 Odo dní svojich ot­cov sme vo veľkej vine až do tohoto dňa, a pre svoje ne­právos­ti boli sme vy­daní my, naši kráľovia i naši kňazi do ruky kráľov zemí, pod meč, do zajatia, na lúpež a v han­bu tvári, jako je tomu i dnes. 8 A teraz na malú chvíľku stala sa nám milosť od Hos­podina, nášho Boha, aby nám zanechal nejaký zbytok, ktorý unikol záhube, a aby nám dal kolík na mies­te svojej svätos­ti, aby náš Bôh osvietil naše oči a aby nám dal trochu ožiť v našej porobe.

späť na Ezdráš, 9

Príbuzné preklady Roháček

7 Odo dní svojich ot­cov sme vo veľkej vine až do tohoto dňa, a pre svoje ne­právos­ti boli sme vy­daní my, naši kráľovia i naši kňazi do ruky kráľov zemí, pod meč, do zajatia, na lúpež a v han­bu tvári, jako je tomu i dnes.

Evanjelický

7 Odo dní svojich ot­cov ne­sieme veľkú vinu až pod­nes, a pre svoje viny boli sme vy­daní - my, naši králi a naši kňazi - do rúk kráľov krajín pod meč, do zajatia, na lúpež a po­hanenie ako aj dnes.

Ekumenický

7 Od čias našich ot­cov až po dnešný deň sme ťažko hrešili. Pre naše ne­právos­ti sme boli my, naši králi i naši kňazi vy­daní do rúk kráľov cudzích krajín, pod meč, do zajatia, za korisť a na verej­nú han­bu, ako je to aj dnes.

Bible21

7 Ode dnů našich praot­ců až dodnes hro­madí­me svou vi­nu, a tak jsme pro své hří­chy i se svý­mi krá­li a kněží­mi byli vy­dáváni do ru­kou okolních králů. Až dodnes jsme za­kouše­li meč, za­jetí, plenění i zjevné zostu­zení.