RoháčekEzdráš9,3

Ezdráš 9:3

Keď som počul tú vec, roz­trh­nul som svoje rúcho i svoj plášť a tr­hal som si vlasy z hlavy i z brady a sedel som zdesený.


Verš v kontexte

2 lebo si po­brali, sebe aj svojim synom, z ich dcér za ženy a smiešali sa, sväté semeno, s národami zemí, a ruka kniežat a vr­ch­nos­ten­ských osôb bola pr­vá v tom pre­stúpení. 3 Keď som počul tú vec, roz­trh­nul som svoje rúcho i svoj plášť a tr­hal som si vlasy z hlavy i z brady a sedel som zdesený. 4 A shromaždili sa ku mne všet­ci, ktorí sa trias­li pred slovami Boha Iz­raelov­ho pre také prestúpenie pre­stehovaných, a ja som tak sedel zdesený až do večer­nej obeti.

späť na Ezdráš, 9

Príbuzné preklady Roháček

3 Keď som počul tú vec, roz­trh­nul som svoje rúcho i svoj plášť a tr­hal som si vlasy z hlavy i z brady a sedel som zdesený.

Evanjelický

3 Keď som o tom počul, roz­tr­hol som si odev aj rúcho, tr­hal som si vlasy z hlavy aj bradu a sedel ako omráčený.

Ekumenický

3 Keď som to počul, roz­tr­hol som si rúcho a plášť, tr­hal som si vlasy z hlavy a bradu a sedel som veľmi roz­rušený.

Bible21

3 Jak jsem to us­lyšel, roz­tr­hl jsem své rou­cho i plášť a rval si vla­sy i vou­sy. V na­pro­stém zděšení jsem use­dl