RoháčekEzdráš8,31

Ezdráš 8:31

Po­tom sme sa hnuli od rieky Ahavy dvanás­teho dňa prvého mesiaca, aby sme išli do Jeruzalema. A ruka nášho Boha bola nad na­mi, a vy­tr­hol nás z ruky ne­priateľa a ú­klad­níka na ces­te.


Verš v kontexte

30 A tak pre­vzali kňazi a Leviti váhu strieb­ra a zlata a nádoby, aby to dopravili do Jeruzalema, do domu nášho Boha. 31 Po­tom sme sa hnuli od rieky Ahavy dvanás­teho dňa prvého mesiaca, aby sme išli do Jeruzalema. A ruka nášho Boha bola nad na­mi, a vy­tr­hol nás z ruky ne­priateľa a ú­klad­níka na ces­te. 32 A tak sme prišli do Jeruzalema a sedeli sme tam tri dni.

späť na Ezdráš, 8

Príbuzné preklady Roháček

31 Po­tom sme sa hnuli od rieky Ahavy dvanás­teho dňa prvého mesiaca, aby sme išli do Jeruzalema. A ruka nášho Boha bola nad na­mi, a vy­tr­hol nás z ruky ne­priateľa a ú­klad­níka na ces­te.

Evanjelický

31 Dvanás­teho dňa pr­vého mesiaca sme sa vy­dali na ces­tu do Jeruzalema od rieky Ahavy; ruka nášho Boha bola nad nami a ochránila nás ces­tou pred ne­priateľmi a záškod­ník­mi.

Ekumenický

31 Dvanás­teho dňa pr­vého mesiaca sme sa po­hli od rieky Ahavy a uberali sme sa do Jeruzalema. Ruka nášho Boha bola nad na­mi. On nás na ces­te chránil pred ne­priateľmi a zboj­ník­mi.

Bible21

31 Dvanáctého dne prvního měsíce jsme se od průplavu Ahava vy­da­li na ces­tu do Je­ruzalé­ma. Bůh nad ná­mi držel svou ruku a chránil nás na cestě před ne­přá­te­li a lu­piči.