RoháčekEzdráš8,26

Ezdráš 8:26

A tedy od­vážil som do ich ruky strieb­ra šesťs­to päťdesiat hrivien a striebor­ných nádob sto hrivien, zlata sto hrivien,


Verš v kontexte

25 A od­vážil som im strieb­ro a zlato a tie nádoby, obeť to po­z­dvi­hnutia domu nášho Boha, ktorú obetovali kráľ a jeho rad­covia a jeho kniežatá a celý Iz­rael, všetci, ktorí sa tam našli. 26 A tedy od­vážil som do ich ruky strieb­ra šesťs­to päťdesiat hrivien a striebor­ných nádob sto hrivien, zlata sto hrivien, 27 dvad­sať zlatých po­hárov v hod­note tisíc daríkov a dve nádoby z medi výbor­ného les­ku, vzác­ne jako zlato.

späť na Ezdráš, 8

Príbuzné preklady Roháček

26 A tedy od­vážil som do ich ruky strieb­ra šesťs­to päťdesiat hrivien a striebor­ných nádob sto hrivien, zlata sto hrivien,

Evanjelický

26 od­vážil som im do rúk šesťs­topäťdesiat talen­tov strieb­ra a sto talen­tov striebor­ných nádob, sto talen­tov zlata,

Ekumenický

26 Od­vážil som im teda do rúk šesťs­topäťdesiat hrivien strieb­ra, sto hrivien striebor­ného náčinia, zlata tiež sto hrivien,

Bible21

26 Navážil jsem tedy a svěřil jim do péče: 650 talen­tů stříbra, 100 talen­tů stříbrného náčiní, 100 talen­tů zla­ta,