RoháčekEzdráš8,14

Ezdráš 8:14

Zo synov Big­vajových Útaj a Za­bbúd a s nimi sedem­desiat osôb mužs­kého po­hlavia.


Verš v kontexte

13 Zo synov Adonikámových po­sled­ní, ktorých mená sú toto: Elifelet, Jehiel a Šemai­áš a s nimi šesťdesiat osôb mužs­kého po­hlavia. 14 Zo synov Big­vajových Útaj a Za­bbúd a s nimi sedem­desiat osôb mužs­kého po­hlavia. 15 A shromaždil som ich k rieke, ktorá vteká do Ahavy, a táborili sme tam tri dni. A keď som pre­hliadal ľud a kňazov, nenašiel som tam nik­torého zo synov Léviho.

späť na Ezdráš, 8

Príbuzné preklady Roháček

14 Zo synov Big­vajových Útaj a Za­bbúd a s nimi sedem­desiat osôb mužs­kého po­hlavia.

Evanjelický

14 zo synov Big­vajových Úta a Za­bbúd a s ním sedem­desiat mužov.

Ekumenický

14 Z Bigvajových synov Útaj a Za­búd a s nimi sedem­desiat mužov.

Bible21

14 ze synů Bigvajových: Utaj a Za­bud a s ním 70 mužů.