RoháčekEzdráš7,8

Ezdráš 7:8

A prišiel do Jeruzalema piateho mesiaca, a to bol sied­my rok kráľov.


Verš v kontexte

7 A išli hore aj nie­ktorí zo synov Iz­raelových i z kňazov i Levitov i spevákov i vrát­nych i Ne­tinej­cov do Jeruzalema v sied­mom roku kráľa Ar­taxer­xa. 8 A prišiel do Jeruzalema piateho mesiaca, a to bol sied­my rok kráľov. 9 Lebo pr­vého dňa prvého mesiaca od­išiel hore z Babylona a pr­vého dňa piateho mesiaca prišiel do Jeruzalema tak, ako bola dobrá ruka jeho Boha na ňom.

späť na Ezdráš, 7

Príbuzné preklady Roháček

8 A prišiel do Jeruzalema piateho mesiaca, a to bol sied­my rok kráľov.

Evanjelický

8 Do Jeruzalema prišiel v piatom mesiaci, a to v sied­mom roku kráľovej vlády;

Ekumenický

8 Do Jeruzalema došiel v piatom mesiaci, v siedmom roku toh­to kráľa.

Bible21

8 Do Je­ruzalé­ma do­razil v pátém měsíci králova sedmého roku.