RoháčekEzdráš7,18

Ezdráš 7:18

A čo sa ti bude vidieť za dob­ré i tvojim bratom učiniť s ostat­kom strieb­ra a zlata, učiňte podľa vôle svoj­ho Boha.


Verš v kontexte

17 Pre­to na­kúp bez od­kladu za to strieb­ro volov, baranov, oviec ako aj ich obil­ných obetí a ich liatych obetí a obetuj ich na ol­tári domu vášho Boha, ktorý je v Jeruzaleme. 18 A čo sa ti bude vidieť za dob­ré i tvojim bratom učiniť s ostat­kom strieb­ra a zlata, učiňte podľa vôle svoj­ho Boha. 19 A nádoby, ktoré sú ti dané pre službu domu tvoj­ho Boha, od­daj všet­ky pred Bohom Jeruzalema.

späť na Ezdráš, 7

Príbuzné preklady Roháček

18 A čo sa ti bude vidieť za dob­ré i tvojim bratom učiniť s ostat­kom strieb­ra a zlata, učiňte podľa vôle svoj­ho Boha.

Evanjelický

18 A čo ty a tvoji bratia uznáte za vhod­né urobiť so zvyškom strieb­ra a zlata, urob­te podľa vôle svoj­ho Boha.

Ekumenický

18 To, čo ty a tvoji bratia usúdite, že by bolo dob­ré spraviť so strieb­rom a zlatom, ktoré bude na­zvyš, sprav­te podľa vôle svoj­ho Boha.

Bible21

18 Se zbytkem stříb­ra a zla­ta nalož­te, jakko­li se svý­mi bra­t­ry uzná­te za vhodné pod­le vůle vaše­ho Bo­ha.