RoháčekEzdráš7,14

Ezdráš 7:14

pre­tože si poslaný od kráľa a od jeho sied­mich rad­cov, aby si pre­zkúmal veci o Jud­sku a o Jeruzaleme podľa zákona svoj­ho Boha, ktorý máš vo svojej ruke,


Verš v kontexte

13 Odo mňa je daný roz­kaz, aby každý, kto by v mojom kráľov­stve z ľudu Iz­raelov­ho a z jeho kňazov i Levitov chcel dob­rovoľne ísť do Jeruzalema s tebou, aby išiel, 14 pre­tože si poslaný od kráľa a od jeho sied­mich rad­cov, aby si pre­zkúmal veci o Jud­sku a o Jeruzaleme podľa zákona svoj­ho Boha, ktorý máš vo svojej ruke, 15 a aby si doniesol strieb­ro a zlato, ktoré dob­rovoľne obetovali kráľ a jeho rad­covia Bohu Iz­raelov­mu, ktorého príbytok je v Jeruzaleme,

späť na Ezdráš, 7

Príbuzné preklady Roháček

14 pre­tože si poslaný od kráľa a od jeho sied­mich rad­cov, aby si pre­zkúmal veci o Jud­sku a o Jeruzaleme podľa zákona svoj­ho Boha, ktorý máš vo svojej ruke,

Evanjelický

14 Pre­tože ťa vy­siela kráľ a jeho sied­mi rad­covia pre­skúmať Jud­sko a Jeruzalem podľa zákona tvoj­ho Boha, ktorý máš v rukách,

Ekumenický

14 Kráľ a jeho sied­mi rad­covia ťa po­sielajú pre­skúmať stav vecí v Judsku a v Jeruzaleme, ako žiada zákon tvoj­ho Boha, čo máš v ruke,

Bible21

14 Jsi po­věřen králem a jeho sed­mi rád­ci, abys do­hlé­dl na Jud­sko a Je­ruzalém pod­le záko­na svého Bo­ha, jenž ti byl svěřen.