RoháčekEzdráš7,12

Ezdráš 7:12

Ar­taxer­xes, kráľ kráľov, kňazovi Ezdrášovi, učenému v zákone Boha nebies, do­konalý pokoj a tak ďalej.


Verš v kontexte

11 A toto je od­pis lis­tu, ktorý dal kráľ Ar­taxer­xes kňazovi Ezdrášovi, učenému v zákone, učenému v slovách prikázaní Hos­podinových a jeho ustanovení o Iz­raelovi: 12 Ar­taxer­xes, kráľ kráľov, kňazovi Ezdrášovi, učenému v zákone Boha nebies, do­konalý pokoj a tak ďalej. 13 Odo mňa je daný roz­kaz, aby každý, kto by v mojom kráľov­stve z ľudu Iz­raelov­ho a z jeho kňazov i Levitov chcel dob­rovoľne ísť do Jeruzalema s tebou, aby išiel,

späť na Ezdráš, 7

Príbuzné preklady Roháček

12 Ar­taxer­xes, kráľ kráľov, kňazovi Ezdrášovi, učenému v zákone Boha nebies, do­konalý pokoj a tak ďalej.

Evanjelický

12 Ar­taxer­xes, kráľ kráľov, kňazovi Ezdrášovi, učenému v zákone Boha nebes­kého, po­koj! A teraz:

Ekumenický

12 Ar­taxer­xes, kráľ kráľov, kňazovi Ezdrášovi, učenému v zákone nebes­kého Boha, po­zdrav a tak ďalej.

Bible21

12 Ar­taxer­xes, král králů, knězi Ez­drášovi, znal­ci záko­na Boha ne­bes, doko­nalý pokoj.