RoháčekEzdráš7,11

Ezdráš 7:11

A toto je od­pis lis­tu, ktorý dal kráľ Ar­taxer­xes kňazovi Ezdrášovi, učenému v zákone, učenému v slovách prikázaní Hos­podinových a jeho ustanovení o Iz­raelovi:


Verš v kontexte

10 Lebo Ezdráš bol ustavil svoje srd­ce zpytovať zákon Hos­podinov a činiť a učiť v Iz­raelovi ustanovenie a súd. 11 A toto je od­pis lis­tu, ktorý dal kráľ Ar­taxer­xes kňazovi Ezdrášovi, učenému v zákone, učenému v slovách prikázaní Hos­podinových a jeho ustanovení o Iz­raelovi: 12 Ar­taxer­xes, kráľ kráľov, kňazovi Ezdrášovi, učenému v zákone Boha nebies, do­konalý pokoj a tak ďalej.

späť na Ezdráš, 7

Príbuzné preklady Roháček

11 A toto je od­pis lis­tu, ktorý dal kráľ Ar­taxer­xes kňazovi Ezdrášovi, učenému v zákone, učenému v slovách prikázaní Hos­podinových a jeho ustanovení o Iz­raelovi:

Evanjelický

11 Toto je od­pis lis­tiny, ktorú dal kráľ Ar­taxer­xes kňazovi-zákon­níkovi Ezdrášovi, znal­covi pri­kázaní Hos­podinových, jeho ustanovení pre Iz­rael:

Ekumenický

11 Toto je od­pis lis­tiny, ktorú dal kráľ Ar­taxer­xes kňazovi Ezdrášovi, znal­covi zákona, znal­covi Hos­podinových príkazov a nariadení pre Iz­rael:

Bible21

11 Toto je znění do­pisu, jímž král Ar­taxer­xes vy­bavil učeného kněze Ez­dráše, znal­ce Hos­po­di­nových přikázání a jeho us­tano­vení pro Iz­rael: