RoháčekEzdráš6,16

Ezdráš 6:16

V­tedy slávili synovia Iz­raelovi, kňazi a Leviti a ostatok synov pre­stehovania po­sviac­ku toho domu Božieho v rados­ti.


Verš v kontexte

15 Aj tak do­končili ten dom Boží do tretieho dňa mesiaca adara, a to bol šies­ty rok kraľovania kráľa Dária. 16 V­tedy slávili synovia Iz­raelovi, kňazi a Leviti a ostatok synov pre­stehovania po­sviac­ku toho domu Božieho v rados­ti. 17 A obetovali na po­svätenie toho domu Božieho sto volov, dve­sto baranov, štyris­to oviec a dvanásť koz­lov na obeť za hriech za celého Iz­raela podľa počtu po­kolení Iz­raelových.

späť na Ezdráš, 6

Príbuzné preklady Roháček

16 V­tedy slávili synovia Iz­raelovi, kňazi a Leviti a ostatok synov pre­stehovania po­sviac­ku toho domu Božieho v rados­ti.

Evanjelický

16 Iz­rael­ci, kňazi a levíti i os­tat­ní, čo sa vrátili zo zajatia, s radosťou vy­konali po­sviac­ku toho domu Božieho.

Ekumenický

16 Po­tom Iz­raeliti, kňazi, leviti a os­tat­ní, čo prišli zo zajatia, os­lávili na­tešení po­svätenie Božieho domu.

Bible21

16 Synové Iz­rae­le, kněží, levi­té i ostatní navrá­til­ci pak Boží chrám šťastně za­svě­ti­li.