RoháčekEzdráš5,13

Ezdráš 5:13

Ale potom v pr­vom roku Cýra, babylon­ského kráľa, kráľ Cýrus roz­kázal vy­staviť ten­to dom Boží.


Verš v kontexte

12 Ale pre­tože roz­hnevali naši ot­covia Boha nebies, vy­dal ich do ruky Na­buchodonozora, babylon­ského kráľa, Chal­deja, ktorý zboril ten­to dom a jeho ľud pre­stehoval do Babylona. 13 Ale potom v pr­vom roku Cýra, babylon­ského kráľa, kráľ Cýrus roz­kázal vy­staviť ten­to dom Boží. 14 Ba ešte i nádoby domu Božieho, zlaté i striebor­né, ktoré bol Na­buchodonozor vy­niesol z chrámu, ktorý bol v Jeruzaleme, a bol ich vniesol do chrámu v Babylone, teda i tie vy­niesol kráľ Cýrus z chrámu v Babylone, a boly dané mužovi, menom Šešbacarovi, ktorého ustanovil za voj­vodu.

späť na Ezdráš, 5

Príbuzné preklady Roháček

13 Ale potom v pr­vom roku Cýra, babylon­ského kráľa, kráľ Cýrus roz­kázal vy­staviť ten­to dom Boží.

Evanjelický

13 Ale v pr­vom roku babylon­ského kráľa Kýra vy­dal kráľ Kýros roz­kaz vy­budovať ten­to dom Boží.

Ekumenický

13 Kráľ Kýros však vy­dal v prvom roku panovania nad Babylonom nariadenie po­staviť ten­to Boží dom.

Bible21

13 Babylon­ský král Kýros pak v prvním roce své vlá­dy naří­dil, aby ten­to Boží dům byl znovu po­sta­ven.