RoháčekEzdráš5,1

Ezdráš 5:1

Toho času prorokoval prorok Hag­ge­us a Za­chariáš, syn Id­dov, proroci, Židom, ktorí boli v Jud­sku a v Jeruzaleme, v mene Boha Iz­raelov­ho, k­torý bol nad nimi.


Verš v kontexte

1 Toho času prorokoval prorok Hag­ge­us a Za­chariáš, syn Id­dov, proroci, Židom, ktorí boli v Jud­sku a v Jeruzaleme, v mene Boha Iz­raelov­ho, k­torý bol nad nimi. 2 Vtedy po­vs­tal Zerubábel, syn Šeal­tielov, a Ješua, syn Jocadákov, a začali staväť dom Boží, ktorý je v Jeruzaleme, a s nimi proroci Boží po­máhajúc im. 3 V tom čase prišiel k nim Tat­tenai, voj­voda za riekou, a Šetar­bozenai a ich spoločníci a tak­to im riek­li: Kto vám roz­kázal, aby ste staväli ten­to dom a vy­murovali ten­to múr?

späť na Ezdráš, 5

Príbuzné preklady Roháček

1 Toho času prorokoval prorok Hag­ge­us a Za­chariáš, syn Id­dov, proroci, Židom, ktorí boli v Jud­sku a v Jeruzaleme, v mene Boha Iz­raelov­ho, k­torý bol nad nimi.

Evanjelický

1 Vtedy prorokovali prorok Ag­ge­us a Za­chariáš, syn Id­dov, proroci, Židom v Jud­sku a v Jeruzaleme v mene Boha Iz­raela, ktorý je nad nimi.

Ekumenický

1 Prorok Ag­ge­us a Id­dov syn Za­chariáš však prorokovali v mene Boha Iz­raela, ktorý vládol nad nimi, tým Židom, ktorí boli v Judsku a v Jeruzaleme.

Bible21

1 Age­us pro­rok a Za­cha­ri­áš, syn Idův, teh­dy pro­ro­kova­li Ži­dům v Jud­s­ku a v Je­ruzalémě ve jménu svr­chovaného Boha Iz­rae­le.