RoháčekEzdráš3,12

Ezdráš 3:12

Ale mnohí z kňazov a Levitov a z hláv ot­cov, star­ci, ktorí videli tam­ten pr­vý dom, keď za­kladali ten­to dom pred ich očami, plakali veľkým hlasom, kým zase mnohí v radost­nom po­krikovaní po­z­dvihovali s­voj hlas,


Verš v kontexte

11 A chváliac a oslavujúc Hos­podina od­povedali si navzájom, že je dob­rý, že jeho milosť ­tr­vá nad Iz­raelom na veky. A všetok ľud po­krikoval veľkým krikom radost­ným chváliac Hos­podina nad založením domu Hos­podinov­ho. 12 Ale mnohí z kňazov a Levitov a z hláv ot­cov, star­ci, ktorí videli tam­ten pr­vý dom, keď za­kladali ten­to dom pred ich očami, plakali veľkým hlasom, kým zase mnohí v radost­nom po­krikovaní po­z­dvihovali s­voj hlas, 13 takže ľud nemohol rozoznať hlasu radost­ného kriku od hlasu plačúceho ľudu, lebo ľud kričal veľkým krikom, takže bolo počuť hlas naďaleko.

späť na Ezdráš, 3

Príbuzné preklady Roháček

12 Ale mnohí z kňazov a Levitov a z hláv ot­cov, star­ci, ktorí videli tam­ten pr­vý dom, keď za­kladali ten­to dom pred ich očami, plakali veľkým hlasom, kým zase mnohí v radost­nom po­krikovaní po­z­dvihovali s­voj hlas,

Evanjelický

12 Mnohí z kňazov, levítov a predákov rodín, star­ci, ktorí videli pr­vý dom, keď pred ich očami boli kladené zá­klady toh­to domu, na­hlas plakali, ale mnohí zas na­hlas od rados­ti po­krikovali.

Ekumenický

12 Mnohí z kňazov, levitov a rodových náčel­níkov, tí starší, ktorí videli predošlý chrám, však veľmi nariekali, keď pred ich očami klád­li zá­klad toh­to chrámu. Mnohí sa zas ozývali na­tešeným hlasom,

Bible21

12 Mno­zí ze starších kněží, levi­tů a rodových vůd­ců, kteří ještě pa­ma­tova­li původní chrám, hla­si­tě pla­ka­li, když na vlastní oči vi­dě­li po­ložení základů to­ho­to chrá­mu. Mno­zí jiní ale křiče­li ra­dostí,