RoháčekEzdráš2,9

Ezdráš 2:9

synov Za­kkajových sedem­sto šesťdesiat;


Verš v kontexte

8 synov Za­ttu-ových deväťs­to štyrid­saťpäť; 9 synov Za­kkajových sedem­sto šesťdesiat; 10 synov Báni-ových šesťs­to štyrid­saťd­va;

späť na Ezdráš, 2

Príbuzné preklady Roháček

9 synov Za­kkajových sedem­sto šesťdesiat;

Evanjelický

9 synov Za­kkajových sedem­stošesťdesiat,

Ekumenický

9 Za­kkájových sedem­stošesťdesiat,

Bible21

9 synové Za­kajovi 760