RoháčekEzdráš2,8

Ezdráš 2:8

synov Za­ttu-ových deväťs­to štyrid­saťpäť;


Verš v kontexte

7 synov Élamových tisíc dve­sto päťdesiatštyri; 8 synov Za­ttu-ových deväťs­to štyrid­saťpäť; 9 synov Za­kkajových sedem­sto šesťdesiat;

späť na Ezdráš, 2

Príbuzné preklady Roháček

8 synov Za­ttu-ových deväťs­to štyrid­saťpäť;

Evanjelický

8 synov Za­ttúových deväťs­to štyrid­saťpäť,

Ekumenický

8 Za­ttúových deväťs­toštyrid­saťpäť,

Bible21

8 synové Za­tuovi 945