RoháčekEzdráš2,7

Ezdráš 2:7

synov Élamových tisíc dve­sto päťdesiatštyri;


Verš v kontexte

6 synov Pachat-moábových zo synov Ješuu a Joába dva tisíce osem­sto dvanásť; 7 synov Élamových tisíc dve­sto päťdesiatštyri; 8 synov Za­ttu-ových deväťs­to štyrid­saťpäť;

späť na Ezdráš, 2

Príbuzné preklady Roháček

7 synov Élamových tisíc dve­sto päťdesiatštyri;

Evanjelický

7 synov Élámových tisíc­dve­stopäťdesiatštyri,

Ekumenický

7 po­tom­kov Élamových bolo tisíc­dve­stopäťdesiatštyri,

Bible21

7 synové Ela­movi 1 254