RoháčekEzdráš2,57

Ezdráš 2:57

synov Šefatiášových, synov Chat­tílových, synov Po­cheret­hac­cebai­mových, synov Ami­ových,


Verš v kontexte

56 synov Jaalahových, synov Dar­konových, synov Gid­délových, 57 synov Šefatiášových, synov Chat­tílových, synov Po­cheret­hac­cebai­mových, synov Ami­ových, 58 všet­kých Ne­tinej­cov a synov služob­níkov Šalamúnových bolo tri­stodeväťdesiatd­va.

späť na Ezdráš, 2

Príbuzné preklady Roháček

57 synov Šefatiášových, synov Chat­tílových, synov Po­cheret­hac­cebai­mových, synov Ami­ových,

Evanjelický

57 Šefat­jovi, Chat­tílovi, Pócheret-Hac­cebájímovi a synovia Ámíovi.

Ekumenický

57 Šefat­jov­ci, Chat­tílov­ci, Pókeret-Hac­cebájimov­ci a Ámi­ov­ci;

Bible21

57 synové Šefa­tiášovi, synové Cha­ti­lovi, synové Po­che­reta Ce­ba­jim­ského, synové Ami­ho.