RoháčekEzdráš2,56

Ezdráš 2:56

synov Jaalahových, synov Dar­konových, synov Gid­délových,


Verš v kontexte

55 synov služob­níkov Šalamúnových: synov Sotajových, synov Soferetových, synov Perúda­ových, 56 synov Jaalahových, synov Dar­konových, synov Gid­délových, 57 synov Šefatiášových, synov Chat­tílových, synov Po­cheret­hac­cebai­mových, synov Ami­ových,

späť na Ezdráš, 2

Príbuzné preklady Roháček

56 synov Jaalahových, synov Dar­konových, synov Gid­délových,

Evanjelický

56 Jas­lovi, Dar­kónovi, Gid­délovi,

Ekumenický

56 Jaala­ov­ci, Dar­kónčania, Gid­délov­ci,

Bible21

56 synové Jae­lovi, synové Darko­novi, synové Gi­de­lovi,