RoháčekEzdráš2,55

Ezdráš 2:55

synov služob­níkov Šalamúnových: synov Sotajových, synov Soferetových, synov Perúda­ových,


Verš v kontexte

54 synov Neciachových, synov Chatifa-ových, 55 synov služob­níkov Šalamúnových: synov Sotajových, synov Soferetových, synov Perúda­ových, 56 synov Jaalahových, synov Dar­konových, synov Gid­délových,

späť na Ezdráš, 2

Príbuzné preklady Roháček

55 synov služob­níkov Šalamúnových: synov Sotajových, synov Soferetových, synov Perúda­ových,

Evanjelický

55 synovia služob­níkov Šalamúnových: synovia Sótajovi, Sóferetovi, Perúdovi,

Ekumenický

55 po­tom­kovia Šalamúnových služob­níkov: Sótajov­ci, Sóferetov­ci, Perúda­ov­ci,

Bible21

55 Synové Šalo­mou­nových služebníků: synové So­tajovi, synové Sofe­retovi, synové Pe­ru­dovi,