RoháčekEzdráš2,51

Ezdráš 2:51

synov Bak­búkových, synov Chakúfa-ových, synov Char­chúrových,


Verš v kontexte

50 synov As­náhových, synov Me­unímových, synov Nefusímových, 51 synov Bak­búkových, synov Chakúfa-ových, synov Char­chúrových, 52 synov Bac­lútových, synov Mechida-ových, synov Charša­ových,

späť na Ezdráš, 2

Príbuzné preklady Roháček

51 synov Bak­búkových, synov Chakúfa-ových, synov Char­chúrových,

Evanjelický

51 Bak­búkovi, Chakúfáovi, Char­chúrovi,

Ekumenický

51 Bak­búkov­ci, Chakúfov­ci, Char­chúrov­ci,

Bible21

51 synové Bakbu­kovi, synové Cha­kufovi, synové Char­chu­rovi,