RoháčekEzdráš2,50

Ezdráš 2:50

synov As­náhových, synov Me­unímových, synov Nefusímových,


Verš v kontexte

49 synov Uzza-ových, synov Paseachových, synov Besajových, 50 synov As­náhových, synov Me­unímových, synov Nefusímových, 51 synov Bak­búkových, synov Chakúfa-ových, synov Char­chúrových,

späť na Ezdráš, 2

Príbuzné preklady Roháček

50 synov As­náhových, synov Me­unímových, synov Nefusímových,

Evanjelický

50 As­náovi, Meúnij­cov, Nefúsij­cov,

Ekumenický

50 As­nov­ci, Meún­ci, Nefúsi­ov­ci,

Bible21

50 synové Asnovi, synové Me­u­ni­tů, synové Nefu­si­tů,